Chính sách chăm sóc khách hàng

CHÍNH SÁCH CẤP THẺ

+ Quý khách cung cấp thông tin đầy đủ khi đến mua hàng tại các cửa hàng của hệ thống MICOCAH VN, NVBH sẽ thực hiện tích điểm trực tiếp cho quý khách trên hệ thống phần mềm.

+ Với giá trị mua hàng từ 300.000VNĐ tương đương quý khách được tích 01 điểm thưởng. Khi tích lũy đủ 10 điểm, MICOCAH VN sẽ cập nhật hệ thống và gởi cho bạn thẻ VIP.

QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG KHI ĐƯỢC CẤP THẺ

+ Giảm 10% trên đơn hàng

+ Nhận tin nhắn các thông tin khuyến mãi của hệ thống MICOCAH VN.

+ Ưu tiên nhận quà tặng trong các chương trình.

PHIẾU MUA HÀNG VÀ THẺ QUÀ TẶNG

+ Phiếu mua hàng và thẻ quà tặng được chấp nhận như tiền mặt và được thanh toán bình thường.

+ Thẻ quà tặng không áp dụng trong các chương trình khuyến mại.

+ Phiếu mua hàng và thẻ quà tặng có giá trị sử dụng khi có đầy đủ ngày phát hành, số serial, chữ ký của người phụ trách ban hành thẻ thuộc hệ thống MICOCAH VN.

+ Thời hạn sử dụng thẻ căn cứ vào thời hạn viết trên thẻ.